Øjenlægerne
Lone Witt & Henrik Madsen

 

Forside    Hvem er vi    Undersøgelse og behandling    Patientvejledninger    Kontakt/Find os     Links og praktiske oplysninger  

   


netdoktor.dk kan du læse om forskellige øjensygdomme, synsproblemer, øjenoperationer m.m.

Værn om synet

Frit sygehusvalg

Venteinfo

Indberetning af utilsigtet hændelse

Som patient og/eller pårørende har du mulighed for at indberette en utilsigtet hændelse. En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade. En utilsigtet hændelse kan kendes ved, at man som patient eller pårørende tænker: ’Det, der skete her, burde ikke være sket. Det indebærer en risiko eller har betydning for mig eller min pårørendes behandling. Jeg vil være sikker på, at fagfolkene lærer af denne fejl, både på det aktuelle behandlingssted og generelt i sundhedsvæsenet'. Hændelsen er utilsigtet, fordi de fagfolk, der er involveret ikke har til hensigt at skade andre. De vil tværtimod gerne være hændelsen foruden. Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der fx er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af information.

Klage og erstatning
En utilsigtet hændelse ikke er det samme som en klage. Ønsker du at klage over behandlingen, kan du læse mere på
Styrelsen for Patientklagers hjemmeside. Derudover skal du, hvis du er kommet til skade som følge af behandling eller undersøgelse og ønsker erstatning, henvende dig til Patienterstatningen.
Du kan også finde yderligere oplysninger om dine muligheder for klage og erstatning på Region Sjællands hjemmeside.

Privatlivspolitik
En virksomhed er efter EU’s databeskyttelsesforordning forpligtet til at give den registrerede  (patienten) en række informationer, når personoplysninger indsamles fra den registrerede. Du kan her få nærmere oplysning om, hvordan vi behandler de data, vi registrerer om dig i forbindelse med din konsultation i øjenklinikken.

 

 

 
   
   
   


Øjenlægerne l Lykkebækvej 14 l 4600 Køge l Telefon 56 34 55 66 l Fax 56 34 55 67